Chengdu
个展 青山周平(Shuhei Aoyama)“看不见的生活”
2022.07.01 - 2022.10.09
Fosun Foundation (Chengdu)
Artist